Istorijat

Radakom d.o.o. postoji od 1992.godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je osnivač i direktor Radojica Rajović.

Radojica Rajović

Radojica Rajović

Registrovani smo za trgovinu na veliko i medicinsko snabdevanje.

Radimo ozbiljno, odgovorno, negujući lagerski način rada. Naša ponuda je kvalitetna i konkretna. Koristimo vlastiti poslovni prostor i sopstveni vozni park.

Naš asortiman roba su lekovi, medicinska sredstva, bolnička oprema, medicinski aparati, laboratorijsko staklo, PA hemikalije i sredstva za održavanje higijene.

Kupcima koji neguju organizovan način nabavke sa nama je vrlo konformno raditi, jer sve što je potrebno nađu na jednom mestu.

Na osnovu rezultata istraživanja jedne ovlašćene Agencije u julu mesecu 2009.godine, svrstani smo u red najboljih malih preduzeća u Srbiji. U osnovi našeg uspeha stoji rad, red i akcija. Imamo želju da svim partnerima pružimo najbolju uslugu i najbolje svoje izdanje, ali ne gajimo iluziju ni lažne ideale da prema svima možemo biti isti.

U moru kontakata iznalazimo pravu i punu meru. Mi znamo odabrati i to odabrati najbolje. Radeći ozbiljno, odgovorno i efikasno, mi od partnera očekujemo da to prepoznaju i uvaže. Partneri koji verifikuju naš rad i efikasnost, dajući nam poverenje u kontinuitetu, sadržini i obimu nabavke ostvaruju kod nas pogodnosti iskazane kroz niže cene i duže rokove plaćanja.
Mi u potpunosti poštujemo Sartrovu misao da čovek nije ništa osim onog što je učinio i da ne postoji izvan svojih postupaka. Shodno tome, uvereni smo da je rezultat jedino merilo naših vrednosti. Svaki posao koji radimo gledamo kao osnov za budući.

Od osnivanja pa do danas bez obzira na bremenitosti vremena kroz koje smo prolazili, nismo imali ni jedan dan blokade računa, a sve obaveze prema partnerima i državi uvek smo izvršili pre roka. Radeći na taj način stekli smo brojne partnere kod kojih samo pominjanje Radakoma neodložno i uvek asocira na odgovornost, urednost i efikasnost.

U aprilu mesecu 2009 godine nemački renomirani proizvođač CATGUT GmbH dao nam je ekskluzivno pravo na uvoz i distribuciju hirurških konaca iz svog proizvodnog programa, za teritoriju Srbije.

U 2012 godini zaključili smo ugovore o zastupanju za teritoriju Srbije tri ino-firme u oblasti proizvodnje medicinskih sredstava:

1. ULTRAMED iz Egipta proizvođač medicinskih zaštitnih sredstava za jednokratnu upotrebu

2. ADVENTA iz Malezije prizvođač preglednih rukavica sterilnih i nesterilnih

3. VOGT MEDICAL iz Nemačke proizvođač špriceva , igala , infuzionih sistema i spekuluma.

Pozdravljamo Vas sa rečima dobrodošlice i sa željom da se uverite u naše reči.

Dalje neka dela sama govore …