Laboratorijsko staklo i PA hemikalije, citološke boje i reagensi

 • Pokrovna stakla
 • Predmetna brušena i nebrušena stakla
 • Epruvete
 • Kivete
 • Pipete
 • Aceton
 • Borna kiselina
 • Destilovana voda
 • Etanol 96%
 • Formaldehid
 • Glicerin
 • Kedrovo ulje
 • Ksilol
 • Lanolin
 • Medicinski benzin
 • Ricinusovo ulje
 • Rivanol
 • Parafin tečni i čvrsti
 • Talk
 • Vazelin
 • Vodonik peroksid
 • Drabkin reagens
 • Ehrlich
 • Giemsa
 • Hayem
 • Lugolov rastvor
 • May-Grunwald
 • Natrijum citrat 3,8%
 • Papanicolaou I, II, III
 • Sirćetna kiselina 3%
 • Sulfosalicilna kiselina 20%
 • Timol reagens
 • Turk