Politika kvaliteta

Radakom d.o.o., kao preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i medicinsko snabdevanje, snabdeva proizvodima vrhunskog kvaliteta, zadovoljava potrebe korisnika usluga, interese svog vlasnika, zaposlenih i društvene zajednice u celini i na taj način ostvaruje očekivanja i potrebe svih zainteresovanih strana.

Radakom d.o.o. obezbeđuje i unapređuje kvalitet poslovanja i usluga kroz primenu Sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom SRPS ISO 9001:2008 čime potvrđuje stalne aktivnosti održavanja kvaliteta sa Evropskim standardima.

Ciljevi procesa upravljanja kvalitetom su praćenje najnovijih tehnoloških dostignuća u oblasti i sled najnovijih saznanja.

DETALJNIJE O NAŠOJ POLITICI KVALITETA MOŽETE PROČITATI OVDE RADAKOM POLITIKA KVALITETA

U Beogradu, januara 2018.